Çocuk Psikolojisi

11 Aralık 2019

Oyun Terapisi

Oyun; çocuklar için çok önemli bir uğraştır. Çocuğa hayatında öğrenmesi gereken konuları, çocuğun kendi deneyimleriyle öğrenmesinin bir yoludur. Çünkü oyuncaklarla ya da oyuncaklar olmadan oynanan oyunlar […]
11 Aralık 2019

WISC-IV Zeka Testi

                      Zeka; kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, […]
11 Aralık 2019

Özgül Öğrenme Bozukluğu(Disleksi)

Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Öğrenme güçlüğü çocukluk çağında sık görülen gelişimsel ve nörobiyolojik bir bozukluktur. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin yayınladığı kılavuza göre (DSM-V); zekası normal veya normalin […]
14 Aralık 2019

Kardeş Kıskançlığı

Kıskançlık üzülmek, sevinmek, korkmak gibi bir duygudur. İnsanın gelişimi düşünüldüğünde hangi yaşta olursa olsun insanın en temel ve baş edilmesi en zor duygularından birisidir. Her çocuk […]