Oyun Terapisi
11 Aralık 2019
Özgül Öğrenme Bozukluğu(Disleksi)
11 Aralık 2019

WISC-IV Zeka Testi

                      Zeka; kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yeteneğidir.

                      Zeka, bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen, merkezi sinir sisteminin işlevlerini kapsayan, deneyim, öğrenme ve çevresel etkenlerle biçimlenen bir uyum yapabilme becerisidir. Zeka bir çok zihinsel yeteneğin farklı durumlarda kullanılmasını içerir.  Bu yetenekler; sözel anlama (sözcükleri tanıma ve anlama), sözel akıcılık (sözel ve yazılı olarak ifade edebilme), sayısal yetenek (aritmetiksel işlemleri hızlı ve doğru yapabilme), alansal ve uzay ilişkileri (iki ve üç boyutlu görsel algılama), bellek, algısal hız (bir nesnenin ayrıntılarını görebilme, zemin-şekil ilişkisinin ayırt edebilme), mantıklı düşünme (muhakeme yürütebilme) olarak sayılabilir.

                      Zeka fonksiyonlarını ölçen çeşitli araçlar vardır. Genel zeka fonksiyonlarını ölçen testler bireyi daha detaylı tanıma imkanı sunmaktadır. Bu anlamda kullanılan ölçüm araçları içinde “Wechsler Zeka Ölçekleri”nin önemli bir yeri vardır. En son güncellenen formu WISC-IV zeka ölçeğidir.

WISC-IV zeka ölçeği ile;

  • Sözel kavrama
  • Algısal akıl yürütme
  • Çalışma belleği
  • İşlemleme hızı
  • Tüm ölçek puanı elde edilmekte ve çocuğun kendi yaş grubu normlarına göre başarı düzeyi değerlendirilmektedir.

WISC-IV zeka ölçeği, 6 yaş o ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Uygulama süresi çocuğun motivasyonu ve çalışma hızına bağlı olarak değişiklik göstermekte olup yaklaşık 1,5-2 saat kadar sürmektedir.

WISC-IV testi ile çocuğun zihinsel becerileri arasında zayıf ve güçlü yönlerini analiz ederek doğru eğitim veya tedavi programını planlamada son derece faydalı olmakla birlikte sonuçlar klinik bulgularla bir arada değerlendirilerek özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, zihinsel yetersizlik veya üstün yeteneklilik gibi alanlarda da tanı konmasına destek olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir