Antalya

11 Aralık 2019

WISC-IV Zeka Testi

                      Zeka; kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, […]
11 Aralık 2019

Çocuk ve Ergenlerde Depresif Bozukluk

Depresyon maalesef modern çağın en yaygın psikolojik sorunlarından birisidir.Bireyin sosyal hayattan çekilmesi ve içe kapanması ile dikkat çeken bir sorundur ve gerçekten de yetişkin nüfusun önemli […]
14 Aralık 2019

Kardeş Kıskançlığı

Kıskançlık üzülmek, sevinmek, korkmak gibi bir duygudur. İnsanın gelişimi düşünüldüğünde hangi yaşta olursa olsun insanın en temel ve baş edilmesi en zor duygularından birisidir. Her çocuk […]